• Olivia Forsberg

Är du en svensk hamster?

Köpte du lite extra mat, medicin du verkligen behöver och några övriga varor för någon vecka sedan och nu? Var det ok?


Svar: ja.


Köper du hem en hel årsförbrukning av olika mediciner riskerar du att andra (t.ex. de som ska vårda dig eller ditt barn om ni blir sjuka) inte får tag i sin medicin då produktionen har störts i stora delar av världen. Så från och med idag den 1 april 2020, får apoteken inte lämna ut en större mängd läkemedel än den mängd som patienten behöver för en tremånadersperiod. Det har regeringen beslutat efter en hemställan från Läkemedelsverket. Det innebär naturligtvis inte att alla nu ska köpa upp allt man kan som recepten tillåter.


Bild hämtad från google
Det är stor skillnad på att köpa lite extra medicin och stora mängder. Va solidarisk och hamstra inte!

49 views0 comments

Recent Posts

See All