• Olivia Forsberg

Katastrofer väntar inte på sin tur

Det finns en mängd olika biståndsorganisationer registrerade i Sverige. Alla med olika profiler och inriktningar, vissa gör liknande projekt mot samma målgrupper men i olika delar av världen och andra med helt andra fokusområden. En del fokuserar bara på utvecklingsbistånd medans andra även har en humanitär inriktning. Det kan vara svårt att bilda sig en uppfattning om vad de gör ibland utifrån hemsidornas information. Till de som säger att de inte jobbar med katastrofriskreducering så säger jag bara:


Är ni verkligen säkra på det?

Jobbar ni inte nu med en fara/risk ni har identifierat som heter Covid-19?

Kanske har ni påbörjat att identifiera vilken påverkan den har/kommer att ha på samhällen och utifrån den riskanalysen börjat planera/genomföra informationssatsningar (t.ex. att man ska minska smittspridningen genom att tvätta händer) för att reducera smittspridningen?

Har ni även utvecklat en beredskapsplan för hur ni ska agera om smittspridningen tar ordentlig fart? Bra, då jobbar ni med just katastrofriskreducering!


Det är bara en tematisk del som widea är experter på. Vi jobbar med detta varje dag men vanligtvis är det oftast med fokus gentemot naturkatastrofer. Risken för att miljoner ska drabbas av allvarliga naturkatastrofer under 2020 är fortsatt mycket hög, dels på grund av jordens (rekord) höga temperatur under 2019 vilket har snabbat på issmältningen. I den rådande situationen med coronaviruset kan det vara lätt att glömma bort händelser som skedde i början av 2020, t.ex. de enorma bränderna i Australien, gräshoppsinvasionen i östra Afrika (som pågår fortsatt) och cyklonen som drabbade Vanuatu, Tonga, Fiji och Solomon öarna. Men nu startar den tropiska oväderssäsongen i Asien och brandsäsongen i Europa, vilket man även behöver ta höjd och planera för. Att riskanalyser genomförs och är inkluderande, dvs. att kvinnor, ungdomar, äldre, personer med funktionsnedsättningar, aktivt deltar i arbetet deras behov samt kapaciteter värderas högt är oerhört viktigt.Vi kan detta och kan stödja er organisation att bli ännu vassare.Vi hjälper er med riskanalyser, beredskapsplaner och integrering av dem i existerade pågående projekt. För på så sätt kan vi bidra till lokala klimatsmarta lösningar för hållbara och inkluderande samhällen och projekt som räddar liv och resurser.


19 views0 comments

Recent Posts

See All